Bestyrelsen indkaldelser til generalforsamling den 23. januar 2019 kl. 19.00 i klubhuset Eliassensvej 118, 6000 Kolding.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 2. januar 2019.

Dagsorden for generalforsamling og indkomne forslag vil blive udsendt kort efter.