Kære Medlemmer.

DcH Kolding har oplevet nogle tilfælde af infektion pga. tarm-parasitten Giardia. Det er især hvalpeholdet der er ramt. Giardia er en irriterende sygdom at blive ramt af. Hunde kan være smittebærende uden at have symptomer, men i de tilfælde hvor hunden får symptomer (diarré og/eller træthed), så kræver det rigtig meget rengøring og tålmodighed at få bugt med smitten igen.
Du kan læse nærmere omkring symptomerne, behandling og forebyggelse på Netdyrlægen https://www.netdyredoktor.dk/hund/sygdomsleksikon/g/giardia-hos-hunde/ og hvis du i øvrigt er i tvivl, så kontakt din egen dyrlæge. Dansk Kennel Klubs medlemsblad Hunden bringer en artikel om Giardia (Udkommer ca. 12/2 2019). Når den er udkommet, vil vi sætte den på opslagstavlen i klubhuset.

Bestyrelsen i DcH Kolding har besluttet at indstille al træning med hvalpe til og med uge 10. Hvalpe og ung-hunde er oftest dem, der er mest modtagelige overfor denne parasit.
Da der klubben bevidst ikke har været syge hunde i træningshallen i Nr. Bjert, vil træning – også sandkasse-agility - blive gennemført – men det er naturligvis op til den enkelte hundefører at afgøre, om man vil komme til træning eller ej.

Der må indtil videre overhovedet ikke være hunde inde i klubhuset. Flittige hænder har gjort klubhuset rent – og det øger chancen for at smitten kan holdes ude af klubhuset. Hvalpegården og aktivitets- og sansebanen må ikke bruges indtil videre. Der er i dag blevet opsat afspærring begge steder og disse bedes venligst overholdt. Vi regner med at afspærringen bliver til og med uge 10. Vi giver besked når igen bliver åbnet for disse områder.

Der er mange holdninger og meninger til, hvad man skal gøre omkring tilfælde af Giardia-smitte. Der er ca. lige så mange forskellige holdninger som der er hjemmesider og dyrlæger. Ingen ved hvor smitten, som ikke er ualmindelig i naturen, er kommet fra og det er heller ikke vigtigt i denne situation; det vigtigste er at få bremset smitten yderligere.

Der er delte meninger i dyrlægeverden om hvad der er det rigtige at gøre. Skal man lukke hele området og hvor længe? Vi kan hverken i dag, om 10 uger eller om et år garantere, at der ikke vil færdes smittede hunde eller andre dyr på vore arealer. Vi er ikke de eneste, der bruger arealerne til hundeluftning. Desuden kan smitten samles op nede i byen, hos naboen eller på parkeringspladsen foran din dyrlæge. Det er ikke nogen reel mulighed at desinficere hele vores område, men derimod at give de mest berørte områder, hvor hvalpene har været, fred og ro, så vi på denne måde minimerer risikoen yderligere for smitte.

Vi håber at inddæmme smittespredningen ved at stoppe hvalpetræningen i en periode. Det er meget glædeligt at hvalpeinstruktørerne har reageret så hurtigt og ansvarligt. Hvis det viser sig, at indsatsen ikke er tilstrækkelig, må vi genoverveje situation og tiltag.

Hvis du har nogen bekymring om hvorvidt din hund kan være smittet, så bør du få den testet hos en dyrlæge. Bestyrelsen vil gerne vide hvis din hund bliver konstateret smittet. Dette gælder også i alle andre tilfælde med smitsomme sygdom hos din hund. Følg din dyrlæges anvisninger omkring hvordan du skal forholde dig, hvis din hund er smittet.

Vi beder alle være opmærksomme på deres hundes afføring og i øvrigt ALTID samle op, da Giardia-smitten mest videreføres gennem afføring.

Forsøg at forhindre at din hund drikker af vandpytter udenfor og lad den ikke dele vandskål med andre hunde. Hvis man kan undgå at ens hund snuser til andre hundes efterladenskaber, så er det
langt det bedste. Dette er gode forholdsregler under alle omstændigheder og ekstremt vigtige når der som nu er konstateret smittefare.

Det er forståeligt at blive bekymret for sin hund, ligesom det er forståeligt hvis du har lyst til at springe en træning over eller spekulerer på hvad du skal gøre, hvis du er tilmeldt kursus, udstilling, konkurrence eller lign. Skulle du have spørgsmål så henvend dig på mail til formand@dch-kolding.dk

Hilsen Bestyrelsen