Ekstraordinær Generalforsamling

 

tirsdag d. 15. februar 2011 kl.19.00

i KOCH`s klubhus

 

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent           

a. Protokol            

b. Stemmetællere

2. Orientering om årsag til ekstraordinær generalforsamling

3. Valg af formand.

4. Valg af næstformand: Gurli Møller – på valg

5. Valg af suppleanter til bestyrelsen – pt 1) Vibeke Holmershøj

                                                               2) Claus Hansen

6. Valg af 2 revisorer – pt 1) Søren Hansen

                                         2) Kurt Albrechtsen

7. Valg af revisorsuppleant – pt. Annemette Madsen

8. Valg af udvalgsmedlemmer samt suppl. For disse:

          A-udvalg:     Gurli Møller – på valg

Rikke Als – modtager ikke genvalg

                             3 udvalgsmedlemmer vælges

                             1 suppleant vælges

          Hus-udvalg:  Erling D. Jensen – på valg

          Konk. Udv:    Maria Rønn – på valg

Alice Bøgh – modtager ikke genvalg                                 

Blad-udv:      Lonnie Damholt – modtager ikke genvalg

                             Malene Møller på valg

                             1 udvalgsmedlem vælges

                             1 suppleant vælges

Fanebærer: ny fanebærer vælges

Fanevagt :    Erling Dykjær Jensen – på valg

9. Evt.

 

……Du har stemmeret såfremt du har betalt kontingent for 2011……

 

Foreningen er vært ved kaffe og brød.