Forslag til tilføjelse til § 8 i KOCH`s vedtægter

 

Næstformand Gurli Møller stiller ændringsforslag til §8 i KOCH`S vedtægter

 

Nuværende tekst:

 

§8

Generalforsamlingen skal afholdes senest d. 31. januar. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt til alle medlemmer eller i de lokale dagblade eller i medlemsbladet.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter at begæring derom er modtaget.

 

 

Fremtidig tekst:

 

§8

Generalforsamlingen skal afholdes senest d. 31. januar. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt til alle medlemmer eller i de lokale dagblade eller i medlemsbladet eller på KOCH`s hjemmeside.

Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter at begæring derom er modtaget.

 

Begrundelse:

Koch`s vedtægter blev etableret i 1949 og har løbende gennemgået tilpasning til nutidige tilstande. Informationsveje er i dag udvidet til også at omfatte computerbaseret informationer i form af internettet og hjemmesider.

Samtidig er der ikke anno 2011 samme udbredelse af aviser og dagsblade, som tidligere. Så for at sikre forenings medlemmer let adgang til at få information om indkaldelse til generalforsamlinger, i en tid, hvor der ingen ved hvor længe der fortsat vil blive udgivet medlemsblade fra KOCH, vil det være et tiltag på forkant med udviklingen.

Da KOCH har sin egen hjemmeside, er det naturligt at benytte denne kanal fremover.