Forslag til ændring af kontingentsatser

 

Til KOCHs bestyrelse

Til kommende generalforsamling ønsker vi nedenstående forslag taget med i dagsorden under ”indkommende forslag”

På forhånd tak – mange hilsner fra ag-trænerne

Linda, Birgit, Jørn og Ingo

 

Forslag

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at kontingentets størrelse tager højde for, at

alle medlemmer,  uanset hvilke hold der trænes på, betaler samme årskontingent, uden ekstra tillæg.

 

Begrundelse:

Vi har et solidaritetsprincip, som betyder, at uanset hvem der sørger for indtægter, så er pengene ikke øremærket og alle medlemmer i klubben skal have gavn af dem. Det er også godt, da man således kan tilbyde aktiviteter, som ikke kan hvile økonomisk i sig selv.

Solidariteten skal selvfølgelig gælde begge veje. Dem, som skaffer penge til klubben, skal ikke betale mere eller mindre i kontingent (med tillæg) end dem, som ikke har mulighed for det.

 

F.eks. koster agility en del i vedligeholdelse af redskaber og leje af hallen. Men, agility skaffer også selv rigtig mange penge ind til klubben via stævner og kurser. Indtægterne har i mange år (altid ?) været  betydeligt større end udgifterne.

De sidste 2-3 år har indtægterne samlet set været på ca. kr. 25-30.000,-/år og udgifter er ca. kr. 15-20.000,-/år, som betyder et nettooverskud på ca. kr. 5-10.000,-/år. De nævnte tal kommer ikke fra vores kasser, men er et kvalificeret skøn.

 

Det er således ikke fair og rimelig, at de medlemmer, som er med til at bidrager meget til den positive kassebeholdning, også er dem, som skal betale mest for at være medlem i klubben – vores ønske er som nævnt, at det skal være ens for alle.

 

At træne indendørs i vinterhalvåret er ikke en luksus, fordi man ikke bryder sig om at blive lidt våd og kold en gang imellem, men en bydende nødvendighed. Allerede fra 1. oktober er det ikke forsvarligt at løbe på vores arealer p.g. af mudder og sjap. Risikoen for skader på hund og fører er for stor – helt bortset fra, at græsarealerne vil blive ødelagt.  Uden en hal vil vi i KOCH ikke kunne tilbyde ag-træning fra oktober til april.

Hilsen fra AG-trænere