Forslag til ændring af §4 og §5

 

Til KOCHs bestyrelse

 

Følgende forslag beder jeg jer om at tage med under indkommende forslag, således at generalforsamlingen i 2011 kan tager stilling til det

 

Vedtægtsændring:

 

Ændring af § 4 og 5

 

§ 4  

1. linje (første sætning), at det er bestyrelsen, som fastsætter kontingentet, slettes og erstattes af:

Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling – indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.

Mulige kontingentforhøjelser fra landsforeningen og/eller kredsen, er generalforsamlingen uvedkommende og bestyrelsen kan, hvis ønsket,  forhøje kontingentet for KOCHs medlemmer direkte med det konkrete beløb.

 

§ 5

Som ny punkt på dagsorden, efter punkt 3 - fremlæggelse af regnskabet, skal der stå:

Punkt 4 - Fastsættelse af kontingent

 

Begrundelse:

I §  5 står, at generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Derfor er det naturligt, at dette også indbefatter fastsættelse af kontingent, da dettes størrelse kan være afgørende for foreningens økonomi. Foreningens medlemmer får således direkte indflydelse på den fremtidige økonomiske udvikling.

Ændringen er i overensstemmelse med generelle demokratiske foreningsregler, foruden landsforeningens anbefaling.

 

Hilsen fra Ingo