Ekstraordinær generalforsamling den 15. februar 2011

 

 

Sted: Eliassensvej 116, 6000 Kolding

 

Tilstede: 39

 

1)    Valg af dirigent: Jørn Juncker

a)    valg af referent: Vibeke Holmershøj

b)    valg af stemmetællere: Martin & Svend Åge

 

Nogle i forsamlingen informerer at de ikke kan godtage referatet fra den ordinære generalforsamling, hvortil dirigenten svarer, at referat ikke skal godkendes af andre end dirigent og referant.

Dirigenten spørger om forsamlingen kan godkende dagsordens for denne ekstraordinære generalforsamling. Flertallet godkender dagsordnen.

Inden generalforsamlingen fortsætter beder Jørn Elsberg om ordet, idet han har nogle ting han gerne vil sige, dirigenten stopper Jørn Elsberg i dette og meddeler at det kan han komme med under evt. og det udmunder så i, at Jørn Elsberg afleverer nøgler fra trænere på AG og beder om kvittering for nøgler (dette får han ikke da han må vente til under evt. det ønsker Jørn Elsberg ikke og forlader generalforsamlingen med bemærkning om at det han ikke måtte læse op ville han offentliggøre andre steder samt at de får straksoverflytning til Agerbæk). Henrik Bank forlod generalforsamlingen med Jørn Elsberg og informerede om at der ikke længere var nogen webmaster.

Jørn Junker tog ordet og spurgte Ulla Elsberg om det ikke var muligt at mødes og forsøge at udrede den konflikt der var opstået i Foreningen mellem agility og bestyrelsen. Svaret var at det var ikke muligt dvs. total afvisning

 

2)    Gurli informerer om grunden til ekstra ordinær generalforsamling. Det er forslaget om kontingentlighed som er grunden, og da det kom til at Olav skulle vælges som formand valgte han ikke at genopstille, som følge af at generalforsamlingen havde vedtaget forslaget om kontingentlighed, da han ikke kan stå i front for en klub, hvor der er forskellige servicetilbud til samme pris. Derfor stoppede den første generalforsamling og derfor blev der indkaldt til den ekstraordinære. Bestyrelsen har været samlet og har sørget for ens kontingent for alle HF, dette betyder at der inden udgangen af februar vil blive fremsendt check til de som har betalt for enten hal eller lys. Med kontingentligheden følger også mindre service dvs. træning foregår på de arealer som er på Eliassensvej 116 og ikke f.eks. i hallen længere da den er blevet opsagt og det betyder den skal være tømt inden udgangen af februar. Efter Gurli’s beretning var der nogle kommentarer om at: Man troede først at forslaget omkring kontingentlighed var til næste år og at hallen derfor skulle beholdes i 2011.

 

 

Derefter gik generalforsamlingen videre til valgene:

 

3)    Olav stiller op som formand. Han blev valgt

4)    Gurli Møller stiller op som næstformand. Hun blev valgt

5)    Vibeke modtager genvalg som suppleant til bestyrelsen – Jørn Juncker modtager valg som ny suppleant til bestyrelsen.

6)    Søren Hansen modtager genvalg som revisor – Jan Mikkelsen modtager valg som ny revisor

7)    Annemette Madsen genopstiller til posten som revisorsuppleant.

 

 

8)    Valg til udvalgene:

 

Aktivitetsudvalget:

 

Gurli modtager genvalg og følgende blev valg ind i udvalget

Mette Hansen, Gitte Lindeloff, Pia Kjær, Tim Rønn, Margit Thybo Sørensen

 

Hus-udvalg

 

Erling genopstiller -valgt

 

Konkurrenceudvalg

 

Maria Rønn genopstiller - valgt

Pia Sørensen opstiller og bliver valgt som nyt medlem

 

Bladudvalg:

 

Ingen ønsker at stille op til bladudvalget, hvor Olav informere at når der ingen er som ønsker at lave blad så har vi ikke noget blad. Generalforsamlingen skal så blive enige om at bladet nedlægges. Der er så snak om at informationer kan hænges på opslagstavlen og på hjemmesiden. Efter snak frem og tilbage melder Mette Hansen sig på banen at hun godt vil gå ind i det og Käthe Dybkær vil godt hjælpe til. Malene Møller fortsætter i udvalget

 

Fanebærer

 

Fanebærer – Erling Jensen valgt

Fanevagt – Mia valgt

 

9.

Evt:

 

Under eventuelt var der mange spørgsmål og svar og mange ting gik ind over hinanden. Dette er beskrevet så godt som muligt under eventuelt.

 

Der blev spurgt til hvorfor hallen er opsagt, Gurli forklarer at det er pga. kontingentlighed og at dette er besluttet i år og også derfor at der bliver betalt penge tilbage.

 

Mia informerer at mange har opfattet at det først var gældende for næste år denne kontingentlighed, for det blev der ikke nævnt noget om på den første generalforsamling.

 

Der spørges til hvad der gøres nu, hvor mange trænere er gået fra AG. Gurli forklarer at det er trænerudvalget som skal kigge på dette.

 

Mona forklarer at der er jo en træner i foreningen som er AG-træner og måske kan vedkommende træde til. Olav forklarer at der selvfølgelig skal findes nye trænere til AG, samtidig supplerer Olav hvorfor hallen er opsagt og aftalen var at der skulle betales 300,-/mand for denne hal og dette ønskes ikke længere ved kontingentlighed derfor er hallen opsagt.

 

Megen snak om det vedtagne forslag. Mange spørgsmål og mange svar. AG taler om imødekommenhed og Olav beretter om køb af jakker som kunne deles ud ved sidste AG-ugekursus.

 

Mia udtrykker bekymring omkring KOCH og nævner bla. IPO sagen og nu AG sagen. Hun synes det er trist at være træner når der er så meget bøvl. Olav opfatter dette som om at Mia vil stoppe som træner men det var ikke det hun mente.

 

Ulla Elsberg slutter af med at hun synes det er utrolig trist men hun er desværre nødt til at skuffe hendes hf og melde fra som træner i KOCH, så hun afleverer også sin nøgle.

 

Generalforsamling rundes af med DCH længe leve ………

 

Og derefter kaffe og brød