DCH Kolding er en del af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. Landsforeningen er det styrende organ i DcH. Landsforeningen varetager bl.a. uddannelsen af hundekonsulenter og fastlægger de overordnede retningslinjer for uddannelsen af instruktører. Alle der træner hund i en lokalforening i DcH, registreres som medlem i landsforeningen.

Du kan henvende dig til landsforeningen via foreningens sekretariat:

Danmarks civile Hundeførerforening
Sekretariatet
Banevej 9, Hansted
8700 Horsens
Tlf. 75 65 65 37
e-mail sekretariatet@dch-danmark.dk

Hundetræning for alle hunde og deres ejere.