Vi tilbyder  Vedtægter  Bestyrelsen  Div. udvalg  Hundekonsulent

 

VELKOMMEN til DcH KOLDING


Medlem af Danmarks Civile Hundeførerforening (DCH)  03.11

Hvor: Eliassensvej 116, Kolding
         Tlf. 
23 61 31 58 ( formanden)
         Hjemmeside adr:
http://www.dch-kolding.dk

Hvorfor:
Foreningens form ål er, dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt.
(Se også klubbens vedtægter).

Hvem:
Alle hunde - uanset race/blanding og alder - er velkomne i det omfang, klubben har kapacitet dertil. DcH Kolding følger den gældende hundelov.

Hvornår:
Jo før du begynder træningen af hunden, jo bedre chance for at forebygge evt. problemer. Det er dog aldrig for sent at starte. Man lærer så længe, man lever!

Forsikring:
Lovpligtig hundeansvarsforsikring kræves og skal forevises.
DcH har derudover en udvidet, kollektiv hundeansvarsforsikring, der dækker medlemmer og medlemmers hunde på træningspladsen.

Vigtigt:
Du er først medlem og dermed forsikret, når du har betalt kontingent.

Vaccination:
Forevisning af vaccinationsattest kræves.
Det er i din egen interesse og dermed foreningens, at hunden er sikret bedst muligt.
Foreningen anbefaler (ikke et krav) næsespray mod kennelhoste for at sikre den bedste beskyttelse af din hund.

Kontaktpersoner:
Ved eventuelle spørgsmål kan du kontakte os på mail på mail dchkolding@gmail.com.
Fortegnelse over bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, samt trænere kan ses på hjemmesiden (se venligst i oversigten).


Udvalg:

A-udvalg:
Står for kantinedriften under træning, til konkurrencer, kurser og større møder samt fester og diverse arrangementer for medlemmerne og deres familie.

Trænerudvalg:
Står for tilmelding af nye medlemmer, uddannelse af trænere, afholdelse af kurser samt trænermøder.

Husudvalg:
Står for vedligeholdelse af klubhus, have, redskaber og materialer.

Konkurrenceudvalg:
Står for venskabs-, kreds- og klubkonkurrencer.

Arrangementer:
Der afholdes årligt en træner/udvalgsfest, klubfest for alle (afslutning på sæsonen i november), samt div. arrangementer; dyrlægeaftener, foredrag, kurser (for trænere og/eller hundeførere) samt evt. juletræsfest, Sct. Hans fest etc. etc.


Praktiske oplysninger:
Bør læses nøje. Spørg hvis du er i tvivl!!!

Parkering:
Benyt venligst parkeringspladsen til venstre for klubhuset. Undgå parkering foran klubhuset og omkring træet på gårdspladsen, da vi ikke kan stå til ansvar for evt. nedfaldne grene. Der må ikke parkeres foran Jagtforeningens klubhus.

Klubhuset:
Kan i forbindelse med træning benyttes af alle
medlemmer og deres familie/venner. Det er gratis at lave kaffe og te. øl, sodavand og hundeartikler kan købes af din træner.

Hunde har som hovedregel ingen adgang i klubhuset.

Træningspladsen:
Vi har alle arealer omkring klubhuset til vor disposition. Undgå dog venligst færdsel på sporarealet, der ligger bag det nederste affaldsstativ og ned til skoven. Der skal samles efterladenskaber op efter hunden.

Tilmelding:
Se under kontaktpersoner:
Hvalpehold: Der er "løbende optag", hvilket vil sige at du kan komme på hvalpehold, når du har tilmeldt dig hos kontaktpersonen for hvalpetræning.

Hold:
Vi kan tilbyde hvalpehold, træningshold, Rally-O, agility både for begyndere og konkurrencehold i D, C, B og A/E-klassen

Udeblivelse fra træning
:
3 udeblivelser medfører, at man automatisk bliver sat af holdet! Såfremt man senere ønsker at deltage i træningen igen, skal man selv kontakte træneren, som så vil oplyse om eller hvornår der er plads på holdet. Det betragtes som udeblivelse, hvis man har fravær UDEN at have meldt afbud til sin træner!!

KONTINGENT 2018 (gældende pr. pers.)

 

 

 

 1/1 år

 1. aug

Grundkontingent

650

650

Træningsgebyr - 1. hold

600

300

Træningsgebyr -  pr. yderligere hold

300

150

Træningsgebyr -  personer under 18 år

300

150

Indbetaling til Arbejdernes Landsbank reg. nr. 5346, kontonummer 0244990
 

Eksempel 1. Træner på 1 hold: Grundkontingent + træningsgebyr 1 hold, 650+600= 1250kr.

Eksempel 2. Træner på 2 hold: Grundkontingent + træningsgebyr 1 hold + træningsgebyr pr. yderligere hold,
650+600+300= 1550kr.

Eksempel 3. Under 18 år træner på 1 hold: Grundkontingent + tråningsgebyr 1 hold, 650+300= 950kr.

Rabat til dem, der har poster i klubben.

Vigtigt:
Kontingent for det kommende år skal betales senest den 5. januar, ellers bliver man slettet som medlem af klubben.

 

 

GENERELLE REGLER OG VEJLEDNING  

  1. Gør hunden sig ren på træningspladsen, skal det fjernes. Der er opstillet affaldsstativer til formålet.
  1. Det er forbudt at anvende pig- og elhalsbånd. Brug det bedst egnede halsbånd og førerline. Sele egner sig ikke til træning (hvalpe undtaget)! Træneren vejleder gerne.
  1. Trænernes opgave er at instruere og vejlede, samt afhjælpe fejl og problemer. Det er din ret at undlade at træne dele af programmet, men forklar træneren dit synspunkt. På den måde kan evt. misforståelser undgås/rettes.
  1. Træning med instruktion/træner er ca. 1. time om ugen. Alle klubbens medlemmer er velkomne til at benytte træningsarealet, når de har lyst, men vis hensyn, hvis der er andre.
  1. Korporlig afstraffelse som slag og spark må ikke finde sted. Det medfører bortvisning.
  1. Undlad at fodre hunden får træning, da det kan være farligt for din hund.
  1. ALLE hunde skal føres i line på klubbens arealer.
  1. Hunde, der viser sygdomstegn, må ikke komme på træningspladsen.
  1. Sørg for at være fornuftigt påklædt! Agility træner indendørs om vinteren.
  1. Stil spørgsmål. Kom med ris og ros til hjælp for dig selv og dermed foreningen.

 

 #top Til startsiden Tilbage      


DcH Kolding, 10-06-2018