ITUV. Instruktør og træningsudvalg

 
MÅL for udvalget:
 
• At skabe aktiviteter og træningsrammer for at foreningens medlemmer så vidt muligt kan træne, motivere og aktivere deres hunde positivt efter ønsker og behov
 
• At støtte og motivere foreningens instruktører i deres ’daglige’ arbejde med medlemmer og hunde • At udbyde relevante aktiviteter til såvel medlemmer som instruktører og andre aktive støtter for foreningen.
 
• At sikre bedst mulig uddannelse/efteruddannelse af foreningens instruktører, trænere og aspiranter samt udvalg og bestyrelser – med intention om at overholde foreningens formål bedst muligt.
 
• At fremme information og kommunikation om hundeadfærd og -træning og hunderelaterede aktiviteter mellem medlemmer og involverede instruktører, udvalg og bestyrelse.
 
• At tage initiativ til aktiviteter der kan fremme ovenstående – og evt. indstille forslag til foreningens bestyrelse.
 
• At være opmærksom på forhold og relationer, der kræver indgriben, løsning og/eller indstilling til foreningens bestyrelse
 
• At formidle tilbud fra andre aktivitetsudbydere samt videresende ønsker til disse fra foreningens medlemmer.
 

Udvalget består af:

Agility : Anne Rise 

Rally: Lars Larsen

Nose Work : Villy Nelmark

Lydighed : Pia Degn
 
Hvalpehold: Pia Degn
 
Hal ansvarlig: Anne Rise  

Medlemmernes valgte: Annie Hansen

Fra Bestyrelsen: Ruby Mynthe Holm ,Eva Johansen
 

Nyheder

Sponsorer